Jako człowiek, zarówno w życiu prywatnym i zawodowym kieruję się przede wszystkim dobrem drugiej osoby. Rodzinna atmosfera, zaufanie i wzajemny szacunek są dla mnie podstawą każdej relacji. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym po ukończonej specjalizacji z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapeutą osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Praca z dziećmi to dla mnie przede wszystkim ogromne wyzwanie, radość i inspiracje, które czerpię od moich podopiecznych. Staram się rozwijać w dzieciach poczucie wartości, a także ich dziecięcą twórczość i wyobraźnię. Uważam, że w tak małym człowieku tkwi największy potencjał, o który należy odpowiednio zadbać i rozwinąć w odpowiednim kierunku. Przez cały czas nabywam nowe umiejętności i poszerzam swoje kompetencje związane z pracą zawodową, która jest dla mnie ogromną satysfakcją, a sukcesy moich podopiecznych są dla mnie powodem do dumy.