Plan dnia

Tak zaplanowaliśmy dzień dla Twojego Dziecka:

 

Zabawy integracyjne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne

Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania

Zajęcia edukacyjne i zabawy – organizowane, inspirowane i prowadzone przez opiekuna, gry i zabawy ruchowe, pierwsza drzemka dla śpioszków

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, inspirowane głównie przez dzieci

Jemy sobie razem obiadek, drugie danie. kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku

A teraz odpoczywamy. Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, słuchanie muzyki i bajek, odpoczynek na leżaczku, drzemka

Kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku

Zajęcia taneczne, ruchowe, muzyczne, plastyczne

Podwieczorek, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.

Do jutra, do miłego zobaczenia.