Naszą edukację opieramy na 2 wzajemnie uzupełniających się programach:  T@blit” oraz Klucz do uczenia się

 

 

 

 

 

 

 

„T@blit” – innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparte na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA) oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

T@blit – link do strony oficjalnej programu

 

 

Wszystkie nasze sale wyposażyliśmy w specjalne monitory interaktywne (takie telewizory z ekranem dotykowym), na których to realizujemy program T@blit, Dzieci dzięki temu uczestniczą w zajęciach bardziej aktywnie i tym samym „wynoszą” z nich więcej wiedzy i umiejętności.

 

 

 

 


klucz do uczenia sie

 

 

 

 

 

 

„Klucz do uczenia się” opiera się na teorii rozwoju psychologii Lwa Wygotskiego  

link do strony programu

 

„W zabawie dziecko zawsze zachowuje się ponad swój wiek, wychodzi ponad swoje codzienne zachowanie – można powiedzieć, że w zabawie dziecko niejako przerasta się o głowę” 

Lew Wygotski

 

„Edukacja musi być zorientowana nie na wczorajszy rozwój dziecka, lecz na jego jutro”

Lew Wygotski

 


Założenia programu

 

Teoria Wygotskiego wpisuje się w dzisiejsze nurty i zakłada, że edukacja nie ma polegać na samym przyswajaniu określonej wiedzy, lecz na rozwijaniu u dzieci umiejętności uczenia się.
Zdolność do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania, realizowania tych planów i komunikacja jest ważniejsza od wiedzy jako takiej.
Celem edukacji wg Wygotskiego jest przedstawienie dzieciom pełnego zakresu narzędzi i pokazanie im jak je stosować do szybkiego i skutecznego analizowania rzeczywistości.
Narzędziami tymi jest jeden z najlepszych programów edukacyjnych na świecie. KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

 


Nasz program nauczania rozszerza podstawę programową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół