Projekt Marchewka 25+

Przedszkole Marchewka wygrało konkurs na dofinansowanie projektu na zwiększenie ilości miejsc przedszkolnych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020

Nazwa projektu: “Marchewka 25+”

Projekt skierowany jest do 8 nauczycieli oraz 121 dzieci z Niepublicznego Przedszkola “Marchewka”.
Głównym celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości
w Niepublicznym Przedszkolu “Marchewka”. W ramach projektu zwiększona o 25 zostanie trwała
liczba miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Gdańsk. Dzieci uczęszczające do przedszkola
“Marchewka” wyrównają szanse edukacyjne poprzez zajęcia i formy wsparcia niwelujące deficyty,
stymulujące rozwój i rozwijające kompetencje kluczowe. Ponadto nauczyciele pracujący w
przedszkolu skorzystają z możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych nauczycieli do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym i w zakresie z wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym.

Szczegóły w załączniku: Informacja nt projektu “Marchewka 25+”

Regulamin projektu: Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. Marchewka 25+