Zajęcia dodatkowe bezpłatne


Zajęcia dodatkowe realizowane są w cenie czesnego – nie pobieramy za nie dodatkowych opłat. Na prośbę Rodziców mogą być organizowane inne aktywności – dodatkowo płatne.


Jesteśmy w trakcie przygotowywania opisu aktualnego programu zajęć dodatkowych.