Plan dnia

Ramowy plan dnia

 • 6:30 – 8:15 Witajcie dzieci!
  • Zabawy integracyjne, konstrukcyjno-manipulacyjne, plastyczne, indywidualna praca z dzieckiem
 • 8:15 – 8:45 Panowie i Panie czas na śniadanie!
  • Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku, czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania
 • 8:45 – 10:00 A Dlaczego?
  • Zajęcia programowe, realizowanie zadań edukacyjnych – zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowanie sali
 • 10:00 – 10:30 Gdzie mój bucik?
  • Przygotowanie do wyjścia na dwór, opanowanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się
 • 10:30 – 11:30 Pobawmy się!
  • Pobyt w ogrodzie przedszkolnym – gry i zabawy ruchowe obserwacje przyrodnicze, wycieczki lub spacery, gry i zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, inspirowane głównie przez dzieci
 • 11:30 – 12:00 Smacznego!
  • Jemy sobie razem obiadek, drugie danie. kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami i podawania do stołu, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku
 • 12:00 – 14:00 Hapsi – hapsi.
  • A teraz odpoczywamy. Zajęcia relaksacyjne, wyciszające, słuchanie muzyki i bajek, odpoczynek na leżaczku
 • 14:00 – 14:30 Uwaga zuuuupkaaa!
  • Kształtowanie dobrych manier przy jedzeniu oraz umiejętności posługiwania się sztućcami, czynności porządkowe i higieniczne po posiłku
 • 14:30 – 15:30 Jesteśmy artystami i świetnie się bawimy.
  • Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z logopedą, zajęcia wyrównawcze, gry i zabawy dowolne
 • 15:30 – 15:45 Małe co nie co – podwieczorek.
  • Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno – porządkowe po posiłku
 • 15:45 – 17:30 Pobawmy się razem.
  • Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem.

Do jutra, do miłego zobaczenia.

Czas pobytu dziecka w naszym przedszkolu podzielony jest według nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w którym pobyt dziecka w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 1. co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela)
 2. co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe)
 3. jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dodatkowe
 4. pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.