Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Zajęcia dodatkowe realizowane są w cenie czesnego – nie pobieramy za nie dodatkowych opłat. Na prośbę Rodziców mogą być organizowane inne aktywności – dodatkowo płatne.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania opisu aktualnego programu zajęć dodatkowych.